Investor Readiness Program 

Juist het starten van een innovatief bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Onderzoek toont aan dat maar liefs 90% niet in slaagt om een gezond bedrijf op te bouwen. Dit hoge faalpercentage wordt grotendeels verklaard omdat veel jonge bedrijven inconsistent groeien op vijf kerndimensies: klant, product, businessmodel, team en geld. 

Middels het Investor Readiness Program willen we impactvolle duurzame innovaties de kans geven om hun slagingskans te vergroten om een gezond bedrijf op te bouwen. Het programma is zo ingericht dat jij inzicht krijgt hoe jouw bedrijf succesvol kan groeien en je krijgt concrete handvatten om te komen tot een positief financieringstraject. 

In deze editie van het Investor Readiness Program werkt InnovationQuarter samen met Up!Rotterdam.

Wat mag je van ons verwachten?

 • We helpen focus aan te brengen in jouw businessplan en financieringsvraag zodat de kans van slagen significant vergroot wordt. 
 • In 10 modules trainen we je om op het juiste moment en de juiste manier aan de slag te gaan met jouw klant, product, businessmodel, team en geld. Iedere week vindt een plenaire sessie plaats. Hierin krijg je theorie over één van de ‘kerndimensies’ en feedback van de experts en andere deelnemers. Je krijgt praktijkopdrachten ter voorbereiding en afronding van iedere module.
 • Waar mogelijk brengen we je tijdens het programma in contact met relevante businesspartners en - indien het programma de benodigde bewijslast oplevert -  investeerders om je nieuwe businesscase te realiseren.
 • Verder is er ruimte voor één-op-één begeleiding vanuit business developers en investment managers van InnovationQuarter en Up!Rotterdam.

Voor het IRP was ik in gesprekken met klanten vooral geneigd om over mijn product te praten. Nu weet ik dat het minstens zo waardevol is om enkel naar de klant te luisteren. We gaan ervoor zorgen dat ons product nog beter aansluit bij hun wensen en behoeften."
- Anton Paardekooper, BBLS

Waarom meedoen?

 • Je kans op een succesvol financieringstraject wordt aanzienlijk verhoogd. Sinds 2019 wordt het programma landelijk uitgevoerd door regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hebben meer dan 250 bedrijven deelgenomen. 
 • Van alle deelnemers heeft 40 % aan het einde van het programma voldoende bewijslast verzameld om tot een financieringsaanvraag te komen. Van alle financieringsaanvragen die binnen 3 maanden na afloop van het programma zijn ingediend, is 90% toegekend.
 • Na afronding van het programma ben je klaar voor een pilot of het in de markt zetten van je nieuwe businesscase.
 • Je volgt het programma samen met andere bedrijven. Je leert van elkaar en van elkaars aanpak, successen en fouten.

Wat we van jou verwachten

 • Inzet om in 10 weken daadwerkelijk toe te werken naar een impactvolle businesscase & financieringsaanvraag.
 • Ruim tijd in jouw agenda voor aanwezigheid bij sessies en verzameling van bewijslast. 
 • Bereidheid om samen te werken.

“Het programma biedt een goede balans tussen theorie en praktijk. Daarnaast dwingt de pressure-cooker van 10 weken je om in een hoog tempo met inzichten en resultaten te komen. Je leert om specifieker te zijn en investeerders inzichtelijk te maken hoe vaak iets voorkomt."
- Wiard Leenders, Voyex

Opbouw van het Programma

Tijdens het Investor Readiness Program geven we je inzicht in hoe potentiële investeerders naar een businesscase kijken. De sessies in week 1, 5 en 10 vinden live op locatie plaats, de overige weken is het programma online. Je verzamelt bewijslast dat aantoont dat je een duidelijk beeld hebt van het klantprobleem (klant), jouw oplossing de beste oplossing is voor de klant (product), je het vooruitzicht hebt op een winstgevend businessmodel (businessmodel) en jouw teamleden activiteiten verrichten die gefocust zijn op het realiseren van de mijlpalen die horen bij de levensfase waarin jouw startup actief is (team). Verzamel je gedurende de eerste zeven weken van het programma voldoende bewijslast, dan sluit jij het programma af met een onderbouwde financieringsaanvraag (geld).

Samenwerkingspartners

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met:

Didier Limpens
+31 6 10390442
Senior Venture Developer
Didier Limpens