Donderdag 30 juni vanaf 15.00 uur - New Babylon Den Haag

Toekomstbestendige welvaart én welzijn, de energietransitie, verduurzaming en verstedelijking: Nederland staat voor enorme uitdagingen. In Zuid-Holland werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen om de regionale economie te vernieuwen, versterken en verduurzamen. Op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland investeren de sleutelspelers samen om de grote transities te realiseren.

Op donderdag 30 juni vanaf 15:00 (New Babylon, Den Haag) informeren we u graag over publieke fondsen zoals het Nationaal Groeifonds, Klimaatfonds en de regiodeals om de grote transities te realiseren. In het bijzonder gaan we daarbij in op hoe Zuid-Holland daarop inzet op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland. Commissaris van de Koning Jaap Smit zal de conferentie openen. Michiel Muller (CEO Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) spreekt over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale uitdagingen. Diederik Samsom (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) zal een keynote speech verzorgen over de grote transities, Europees beleid en de positie van Zuid-Holland. In een paneldiscussie zullen Erwin Nijsse, Rinke Zonneveld en Natalie Burgers nader ingegaan op de vraag hoe we publieke fondsen kunnen benutten om in Zuid-Holland de grote transities te realiseren.

Doel van het event is om inspiratie op te doen, elkaar weer te ontmoeten en een moment te organiseren om de groeiagenda en fondsen weer onder de aandacht te brengen ten behoeve van de grote transities waar we voor staan.

Adres: New Babylon, Anna van Buerenplein 41a te Den Haag, op de eerste verdieping, u kunt de banners volgen.

Programma

15.00 – 15.30: Inloop met koffie

15.30 – 15.35: Welkom door dagvoorzitter

15.35 – 15.45: Opening Jaap Smit – Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland

15.45 – 16.05: Speech Michiel Muller – CEO Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds

16.05 – 16.35: Panel publieke fondsen met Erwin Nijssen, Rinke Zonneveld en Natalie Burgers

16.35 – 16.55: Speech Diederik Samsom - Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans

16.55 – 17.00: Afronding

17.00 – 18.30: Netwerkborrel