Donderdag 28 januari van 16:00 tot 17:30 - online

Zuid-Holland is een onmisbare schakel binnen de nationale waterstofambities. De aanwezigheid van (haven)infrastructuur, achterlandverbindingen, grote industriële en chemische clusters, een innovatief ecosysteem én sterke maakindustrie, maken Zuid-Holland dé plek waar waterstof op grote schaal geïmporteerd, geproduceerd en toegepast wordt. Ondanks deze uitstekende uitgangspositie lijkt de politieke en ambtelijke aandacht vooral naar andere regio’s te gaan als het over waterstof gaat. Met oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en het komende regeerakkoord, verkennen we graag met de sleutelspelers uit de regio hoe we onszelf t.a.v. waterstof beter kunnen positioneren en elkaar kunnen versterken.

Graag nodigen we je uit voor een digitale bijeenkomst over de waterstof-lobby vanuit de regio Zuid-Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor lobbyisten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland die op het waterstof-dossier werken. Op donderdag 28 januari van 16:00 tot 17:30 presenteren we de Zuid-Hollandse waterstof-propositie en wisselen we graag digitaal met je van gedachten over de lobby richting de verkiezingen en het regeerakkoord.

Het volledige programma wordt later toegestuurd, maar zal in ieder geval bestaan uit een aantal inspirerende sprekers én een open gesprek over gezamenlijke lobbyboodschappen gericht op het regeerakkoord. Reeds bevestigde sprekers zijn: Paulien Herder, professor Energy Systems Engineering TU Delft en voorzitter EBZ taskforce Energietransitie; Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW en lid taskforce TIKI; en Henri Bontenbal, strateeg bij Stedin en nummer 17 op de CDA kandidatenlijst.