Wat zijn hotspots?

Een hotspot voor innovatie is een herkenbaar cluster van innovatieve bedrijven in een beperkt gebied met een inhoudelijke focus. Een hotspot ontstaat vaak rondom een ‘ankerpunt’: een of meer grote bedrijven of een kennis- of onderwijsinstelling. Denk aan Silicon Valley, Brainport of in onze regio Space Campus Noordwijk (ESTEC), BioScience Park Leiden (LUMC) en Biotech park Delft (DSM). Vaak is de kern van een hotspot een campus of bedrijventerrein, maar ook bedrijven en instellingen in een ruime kring rondom die kern kunnen bij de hotspot horen. 

Bedrijven groeien sneller in een hotspot, omdat ze gebruik kunnen maken van formele en informele kennis binnen het cluster. De waarde van een hotspot zit in snelle innovatie door het snel vinden van contacten, kennis en kunde. Daarnaast zit er waarde in kostenefficiëntie door het delen van test- en onderwijsfaciliteiten, uitwisseling van personeel en gespecialiseerde arbeidsmarkt. Nog belangrijker is de uitwisseling van informele kennis. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig. En een gevoel van saamhorigheid, gezamenlijke drive, een gevoel van urgentie. Dit moet groeien, en dus ontstaan hotspots ‘van onderaf’ en op natuurlijke wijze.

In detail in hotspots uiteen

De ActieAgenda is bedoeld om meer samenwerking tussen hotspots te stimuleren en om plannen van de hotspots zichtbaarder te maken naar politiek en binnen en buiten de regio. Tijdens deze webinar gaan hotspots kennismaken met elkaar en binnen de verschillende hotspots bepalen wat hun rol kan zijn in de ActieAgenda.

Daarnaast zijn deze sessies bedoeld om de ActieAgenda aan te scherpen. De belangrijkste stakeholders zijn in de hotspots aanwezig tijdens de bijeenkomsten. Er is veel ruimte voor interactie. Deze interactie wordt mede gerealiseerd door het gebruik van Mentimeter. 

De ActieAgenda en dit webinar zijn initiatieven van de Economic Board Zuid-Holland; HI, het hightech platform van Zuid-Holland; en InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij en zijn mede gefinancierd door de MRDH.