Investor Readiness Program Green & Sustainable

Met aanwezigheid van chemische industrie, de maritieme sector, de land- en tuinbouw en een hoge bevolkingsdichtheid is de Zuid-Hollandse economie sterk afhankelijk van continu verbruik van grote hoeveelheden fossiele grondstoffen en energie. Dit is niet langer houdbaar. Innovatief ondernemerschap is nodig om de slag te maken naar gebruik van hernieuwbare energie en grondstoffen.

Juist het starten van een innovatief bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Onderzoek toont aan dat maar liefs 90% niet in slaagt om een gezond bedrijf op te bouwen. Dit hoge faalpercentage wordt grotendeels verklaard omdat veel jonge bedrijven inconsistent groeien op vijf kerndimensies: klant, product, businessmodel, team en geld.

Middels het Investor Readiness Program ‘Green & Sustainable’ willen we impactvolle duurzame innovaties de kans geven om hun slagingskans te vergroten om een gezond bedrijf op te bouwen. Het programma is zo ingericht dat jij inzicht krijgt hoe jouw bedrijf succesvol kan groeien en je krijgt concrete handvatten om te komen tot een positief financieringstraject.

Informatiesessie - Dinsdag 30 maart van 13:00 - 14:00 uur - online

Denk je erover om mee te doen met het programma? Ontdek tijdens de informatiesessie of het echt iets is voor jouw bedrijf. In deze workshop:

 • Hoor je meer over de opzet van het programma;
 • De kans om al je vragen te stellen.

De informatiesessie is op dinsdag 30 maart van 13:00 - 14:00 uur via Microsoft Teams. Meld je aan via onderstaande button.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor innovatieve bedrijven met groeipotentie die een positieve bijdragen kunnen leveren aan de verduurzaming van de Zuid-Hollandse industrie.  

Werkt jouw bedrijf aan een impactvolle innovatie waarmee de omslag van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen en energie gemaakt kan worden? Denk hierbij aan: toepassing van gerecyclede en biobased grondstoffen, innovaties gericht op vermindering van grondstoffen- en energieverbruik, innovaties die bijdragen aan de energietransitie of juiste digitale oplossingen die nodig zijn hiervoor.

Heb je daarnaast een duidelijke financieringsbehoefte? Dan is dit programma wellicht iets voor jou. 

Wat mag je van ons verwachten?

 • We helpen focus aan te brengen in jouw business plan en financieringsvraag zodat de kans van slagen significant vergroot wordt. 
 • In 10 modules trainen we je om op het juiste moment en de juiste manier aan de slag te gaan met jouw klant, product, businessmodel, team en geld. Iedere week vindt een plenaire sessie plaats. Hierin krijg je theorie over één van de ‘kerndimensies’ en feedback van de experts en andere deelnemers. Je krijgt praktijkopdrachten ter voorbereiding en afronding van iedere module.
 • We brengen je tijdens het programma in contact met relevante businesspartners en investeerders om je nieuwe businesscase te realiseren.
 • Verder is er ruimte voor één-op-één begeleiding vanuit business development van InnovationQuarter.

Waarom meedoen?

 • Je kans op een succesvol financieringstraject wordt aanzienlijk verhoogd. Sinds 2019 wordt het programma landelijk uitgevoerd door regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hebben meer dan 160 bedrijven deelgenomen. Van alle financieringsaanvragen die zijn ingediend aan het einde van het programma, is 85% gefinancierd. 
 • Na afronding van het programma ben je klaar voor een pilot of het in de markt zetten van je nieuwe businesscase.
 • Je volgt het programma samen met andere bedrijven. Je leert van elkaar en van elkaars aanpak, successen en fouten.

Wat we van jou verwachten

 • Inzet om in 10 weken daadwerkelijk toe te werken naar een impactvolle businesscase & financieringsaanvraag.
 • Ruim tijd in jouw agenda voor aanwezigheid bij sessies en verzameling van bewijslast. 
 • Bereidheid om samen te werken.

De uitkomst van het IRP programma konden we rechtstreeks gebruiken in onze communicatie met kandidaat investeerders alsook bij onze aanvraag ten aanzien van het Brabants Start-up Fonds"
- Hans de Neve, Carbyon

Opbouw van het Programma

Tijdens het Investor Readiness Program geven we je inzicht in hoe potentiële investeerders naar een businesscase kijken. Je verzamelt bewijslast dat aantoont dat je een duidelijk beeld hebt van het klantprobleem (klant), jouw oplossing de beste oplossing is voor de klant (product), je het vooruitzicht hebt op een winstgevend businessmodel (businessmodel) en jouw teamleden activiteiten verrichten die gefocust zijn op het realiseren van de mijlpalen die horen bij de levensfase waarin jouw start-up actief is (team). Verzamel je gedurende de eerste zeven weken van het programma voldoende bewijslast, dan sluit jij het programma af met een onderbouwde financieringsaanvraag (geld).

Samenwerkingspartners

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met:

Angelique Erkenbosch
Business Developer
+31 6 28044572
Angelique Erkenbosch