Do IoT Voucherregeling

Op dit moment is er € 500.000,- beschikbaar voor innovatieprojecten via de Do IoT Stimuleringsregeling. Als technologiebedrijf kun je hier aanspraak op maken middels een voucher. Een voucher heeft een waarde tussen de € 10.000,- en € 50.000,- en kan worden ingezet om de kosten van de samenwerking met een fieldlab en de kosten van materialen en apparatuur tot 90% te financieren. Mag je van start, dan ontvang je vanuit het programma naast een subsidie ook begeleiding en promotie van je project.

In ieder project moeten drie soorten partijen vertegenwoordigd zijn: technologiebedrijf, eindgebruiker en fieldlab. Het technologiebedrijf is de penvoerder. Ben je alleen, maak dit dan ook kenbaar. Vanuit het programma kijken we of we je kunnen helpen bij het vinden van de ontbrekende partners.

De details van de stimuleringsregeling worden tijdens dit event uitgelegd en zullen daarna ook worden gepubliceerd op de website van Do IoT.