| Raad van Commissarissen

Saskia Kunst (voorzitter)
Saskia is een internationaal werkzaam bestuurder met een achtergrond in strategie en bedrijfskunde. Opererend in de gebieden van havens, scheepvaart, logistiek, infrastructuur, olie, gas en hernieuwbare energie. Ze is jaren werkzaam geweest in de logistiek en overslag in o.a. Hongkong, Antwerpen en Rotterdam. Tegenwoordig is zij zelfstandig adviseur. Ze is geboren, getogen en woonachtig in Rotterdam, en is o.a. voorzitter van de board bij de American International School of Rotterdam. 
 
Hanne van den Berg
Hanne is een stedenbouwkundige met een focus op het effect van klimaatverandering op stedelijke gebieden en dan vooral de sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen. Gestudeerd in Utrecht, Delft en Cambridge. In haar onderzoek o.a. gefocust op het stakeholdermanagement en besluitvorming omtrent klimaatimpact op de maatschappij. Hanne is thans werkzaam voor het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen.
 
Chokri Mousaoui
Chokri is technologie-ondernemer en oprichter van Eternal Sun: een spin-off van de TU Delft, gespecialiseerd in het leveren van kapitaalintensieve meetapparatuur voor het testen van zonnepanelen. In 2019 heeft hij het bedrijf verkocht aan ABN AMRO Energy Transition Fund. Chokri is een veel gevraagd expert in de energietransitie. Chokri is lid van de adviesraad Wetenschap, Technologie & Innovatie, de onafhankelijke strategisch adviseur van regering en parlement.
 
Wouter Scheepens

Wouter is oprichter en partner van Steward Redqueen, een adviesbureau dat wereldwijd projecten uitvoert op gebied van impact en duurzaamheid op o.a. strategie, implementatie, governance en stakeholderdialoog. Daarnaast is hij als adjunct professor verbonden aan TIAS School for Business and Society op gebied van duurzaamheid, implementatie en governance. Hij is goed bekend met de boardroomdynamiek en heeft ervaring met de evaluatie en begeleiding van energietransitiefondsen.