Bijeenkomst innovatie-ecosystemen Zuid-Holland

Goed functionerende kennis- en innovatie-ecosystemen zijn cruciaal voor Zuid-Holland gezien hun bijdrage aan economische groei, waarvan iedereen profiteert, en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Daarom is dit thema een belangrijke pijler in de Groeiagenda Zuid-Holland (maart 2021). 

Hoe kunnen we de kennis- en innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland versterken, en wie is/zijn daarvoor verantwoordelijk? Dit is de vraag die centraal staat in een online bijeenkomst op 25 mei 2021.

Eind 2020 presenteerden de ministeries van EZK en OCW hun kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’. Deze strategie biedt handvatten om inzichtelijk te maken hoe het ecosysteem eruit ziet, welke uitdagingen in een ecosysteem spelen, welke activiteiten goed gaan of juist versterking nodig hebben en hoe ze dit het beste in samenhang kunnen vormgeven. Ten behoeve van deze kabinetsstrategie schreef Dialogic een uitgebreide achtergrondstudie.

Graag nodigen we u uit op dinsdag 25 mei 2021 van 15.30 tot 17.00 uur voor een online bijeenkomst over kennis- en innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland, met de volgende sprekers:

Matthijs Janssen (Principal scientist, Dialogic & Assistant professor, Universiteit Utrecht) geeft een toelichting op de achtergrondstudie en focust daarbij op de geïdentificeerde beleidsuitdagingen en de beleidsstrategieën.
Matthijs Janssen
Sjoerd van Dommelen (Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) geeft een toelichting op de kabinetsstrategie, en gaat onder meer in op de relatie met het Nationaal Groeifonds en de plannen voor het opzetten van een Learning Community.
Sjoerd van Dommelen

De bijeenkomst is gericht op beleidsmakers en strategen die zich bezighouden met het versterken van de verschillende kennis- en innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland. Als u denkt dat deze bijeenkomst interessant is voor collega’s en andere mensen met wie u graag samenwerkt, stuurt u de uitnodiging gerust door! 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met:

Marcel Kleijn
Senior adviseur strategie
+31 6 12345575