Informatiesessie Cyber Kansen in de Verenigde Staten

De VS blijft, ook in deze tijden, een land met veel potentie voor uw cybersecurity bedrijf. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de informatiesessie over het strategische meerjarenprogramma CyberSecurity Verenigde Staten.

Deze sessie is bedoeld voor Nederlandse cybersecuritybedrijven met serieuze ambitie om naar de VS uit te breiden en vindt donderdagmiddag 14 januari digitaal plaats.

De afgelopen maanden is gestart met de voorbereidingen van een meerjarig programma, een zogenoemd ‘Partners of International Business’ (PIB). Een flink aantal cybersecurity bedrijven heeft reeds aangegeven onderdeel te willen worden van deze collectieve marktbenadering, als een toevoeging op hun eigen individuele activiteiten.

Op 14 januari informeren wij u graag over deze meerjarige programmering en het instrument PIB. Daarnaast zal de innovatie attache van het consulaat generaal in San Francisco ingaan op de cybersecurity kansen in Verenigde Staten.

Programma

Voorlopig programma voor deze digitale bijeenkomst is als volgt:

17:00 - 18:00

18:00 - 18:30

  • Welkom door Bert Feskens, The Hague Security Delta, introductie Roadmap US
  • Cybersecurity kansen in de Verenigde Staten door Walter de Wit, Innovatie attache consulaat generaal te San Francisco
  • Introductie en uitleg meerjarige programmering cybersecurity Verenigde Staten (propositie en planning) door Marijn Leijten, InnovationQuarter
  • Introductie en uitleg Partners of International Business (PIB) instrument door Bart Hofenk, RVO 
  • Discussie over aanpak en planning. Q&A